Styret

Skrevet av: Publisert: 23 Oct 2018

Styret i NOOS velges på landsmøtet som arrangeres 2. hvert år. Styremedlemmene m/vararemedlem velges for 2 år av gangen. Det skal velges et styremedlem m/varamedlem fra hver region. Styret konstituerer seg selv og velger styreleder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem. 

I tillegg har KS møte og forslagsrett til styremøtene. I inneværende periode vil Eli Sogn Iversen fra KS delta på styremøtene.  

Følgende styremedlemmer ble valgt for perioden 2017 - 2019 på NOOS Landskonferanse i Trondheim:

  1. Leder Bjørn Johannessen, vara Aslaug Ljostveidt  (region 3)
  2. Nestleder Roar Torvik, vara May-Tove Grytnes (region 1)
  3. Styremedlem Terje Enersen, vara Terje Berger (region 5)
  4. Styremedlem Tone Solberg, vara Geir Lasse Gartland (region 2)
  5. Styremedlem Kristin Katri F. Biørn, Ellen Varberg (region 4)

 


Siste nytt
Se eldre nyheter
INVITASJON TIL DIALOGSEMINAR 26. NOVEMBER 19 INNEN...

   

Les mer

Landskonferansen NOOS 2019 - Hamar

Les mer

Søkertall til videregående opplæring 2019 - 2020

Her får du en oversikt over de viktigste trendene ...

Les mer