Om oss

Skrevet av: Publisert: 27 Nov 2015

NOOS

Dette er hjemmesiden til Nettverket for fag-Opplæring i Offentlig Sektor. som har fått forkortelsen NOOS.

NOOS, Nettverket for fag-Opplæring i Offentlig Sektor ble stiftet 27.10.2003 i Tromsø. Flertallet av Norges
kommuner, helseforetak og fylkeskommuner er representert i nettverket. 

Nettverket er registrert som forening i Brønnøysundregisteret.

Nye Vedtekter revidert 23.09.15

Formål:
Nettverket skal styrke og videreutvikle fag-opplæring i offentlig sektor gjennom bl.a:

 • samarbeide med aktuelle aktører
 • å arrangere landskonferanser/regionskonferanser
 • landsomfattende nettverk for informasjon og erfaringsutveksling

Medlemskap:
Det er viktig at alle kommuner, helseforetak, opplæringskontor/opplæringsringer og enkeltvirksomheter som er lærebedrifter i offentlig sektor slutter seg til nettverket. På denne måten kan vi sammen finne ut både nye løsninger og utfordringer sammen, og gjør noe med det.

Under meny knapp - bli medlem - finner du lenker til innmeldingsskjema,  bankkontonummer for innbetaling av kontingent, vedtekter m.m.

Viktig at medlemmene melder inn saker til nettverket.

Vi ønsker at dere som medlemmer i nettverket tar opp saker med oss som dere ønsker at vi skal jobbe med. Sendes til postmottak@noos.no 

Organisering:
Nettverket er organisert i 5 regioner. Styret blir valgt på landsmøtet med en representant fra hver region. 

Hva jobber vi med:

Vi fremmer fagopplæringen i Norge gjennom jevnlig kontakt med

 • KS
 • Fylkeskommunene
 • Departementet
 • NHO
 • private opplæringskontor

Arrangerer erfaringsutvekslinger årlig gjennom

 • landskonferanse
 • regionskonferanser
 • fylkesvise konferanser

Egen nettside www.noos.no med

 • nyheter om fagopplæring
 • referater fra møter
 • innlegg fra konferanser
 • diskusjoner og innspill

Vi jobber for deltakelse i NM – offentlig sektor


Siste nytt
Se eldre nyheter
Landskonferansen NOOS 2019

Les mer

Her er de nye lærling satsene som gjelder fra 01.0...

Les mer

Regionkonferanse

Hei. Stavanger Kommune og Stavanger universitetssj...

Les mer