Yrkeskonkurranser for bedre samarbeid mellom skole...

Publisert: 23.12.2014 12:15

Se link: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Yrkeskonkurranser-for-bedre-samarbeid-mellom-skole-og...

Les mer

Høring - forslag til endring i PTF - Udir

Publisert: 11.11.2014 09:28

Utdanningsdirektoratet har sendt ut forslag til endringer i forskrift som regulerer prosjekt til for...

Les mer

Siste nytt fra styreleder

Publisert: 25.10.2014 14:32

Hei alle sammen! Håper at alt står bra til der ute, har ikke glemt dere selv om det er en stund side...

Les mer

Invitasjon til å søke om midler til samarbeidspros...

Publisert: 01.10.2014 21:20

1. Invitasjon til å søke om midler til samarbeidsprosjekter mellom skole, skoleeier og arbeidsliv  2...

Les mer

Byggdrifterfaget - nytt lærefag er godkjent

Publisert: 01.10.2014 17:11

Hva er byggdrifterfaget?: Byggdrifteren skal drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og install...

Les mer

Nettsida er endelig tilbake

Publisert: 01.10.2014 17:00

Les mer

Lanskonferansen 2015

Publisert: 01.10.2014 16:55

Les mer
1 2 3 4 5
Siste nytt
Se eldre nyheter
INVITASJON TIL DIALOGSEMINAR 26. NOVEMBER 19 INNEN...

   

Les mer

Landskonferansen NOOS 2019 - Hamar

Les mer

Søkertall til videregående opplæring 2019 - 2020

Her får du en oversikt over de viktigste trendene ...

Les mer