Evaluering av prosjektene "aksjon helsefagarbeider...

Publisert: 02.06.2015 14:21

Les mer

Følg Yrkeslandslaget i beste sendetid

Publisert: 02.06.2015 13:47

Les mer

Nifu rapport 2015 - 16

Publisert: 02.06.2015 13:21

Les mer

Indikatorrapport 2015 fra Udir

Publisert: 24.04.2015 12:44

Udir har nå laget en egen rapport hvordan det har gått så langt med samfunnskontrakten for flere lær...

Les mer

Invitasjon til konferanse - helsefagarbeider

Publisert: 24.04.2015 12:31

Prosjekt "Bli helsefagarbeider" i samarbeide med Nasjonal kompetansetjeneste - "aldring og helse inv...

Les mer

Invitasjon til samling/opplæring for rekrutterings...

Publisert: 20.04.2015 13:18

De sender nå ut en invitasjon til samarbeide om nye rekrutteringspatruljer og i den forbindelse arra...

Les mer

Faglig råd for Helse og Oppvekst

Publisert: 13.04.2015 09:27

Det kan være lurt å sjekke litt innpå hjemmesida til faglig råd i Helse og Oppvekstfag, da det kan v...

Les mer

Dom i lagmannsretten vedr retten til utvidet læret...

Publisert: 20.02.2015 15:48

Via en av våre medlemmer har NOOS mottatt en rettskraftig dom i Frostating Lagmannsrett som omhandle...

Les mer

Satser lærlinger og lærekandidater 2015

Publisert: 23.12.2014 12:51

1.1 Basistilskudd I Basistilskudd I for 2015 er på 123 787 kroner per lærling eller lærekandidat for...

Les mer

Toppmøte om lese- og skrivevansker

Publisert: 23.12.2014 12:20

Se link til Kunnskapsdepartementet her: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Toppmote-om-lese--og-s...

Les mer
1 2 3 4 5
Siste nytt
Se eldre nyheter
INVITASJON TIL DIALOGSEMINAR 26. NOVEMBER 19 INNEN...

   

Les mer

Landskonferansen NOOS 2019 - Hamar

Les mer

Søkertall til videregående opplæring 2019 - 2020

Her får du en oversikt over de viktigste trendene ...

Les mer