Høring om Fagbrev på jobb

Publisert: 07.06.2017 11:51

Link til høringsforslaget:  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fagbrev-pa-jobb/id2547137/  

Les mer

Påmelding landskonferansen 2017

Publisert: 06.06.2017 09:42

Årets landskonferanse blir arrangert i Trondheim i tiden 16. - 17. oktober 2017 Clarion Hotel & Cong...

Les mer

Landskonferansen 2017

Publisert: 14.02.2017 10:08

NOOS (Nettverk for fagopplæring i offentlig sektor) arrangerer kvart andre år landskonferanse. Arran...

Les mer

Tilskudd til nye læreplasser

Publisert: 14.06.2016 14:55

Kommunesektoren står overfor store utfordringer når det gjelder tilgang på arbeidskraft og er en vik...

Les mer

Utviklings redegjørelser fra faglige råd

Publisert: 12.05.2016 11:29

Utviklingsregdgjørelsen del 2 er klar – en del aktuelle problemstillinger som NOOS gjerne bør engasj...

Les mer

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt ...

Publisert: 12.05.2016 10:40

Se den ferske rapporten fra Riksrevisjonens undersøking om styresmaktene sitt arbeide med å få økt a...

Les mer

Godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeider...

Publisert: 08.03.2016 10:36

Udir sendte ut til fylkeskommunene 07.06.2013 et rundskriv på hvilke regler som gjelder. Her skriver...

Les mer

Rapporten fra Yrkesfaglig utvalg for helse, oppvek...

Publisert: 08.03.2016 09:54

Les rapporten her

Les mer

Strategi for fremtidens kompetanse i barnehagesekt...

Publisert: 10.02.2016 13:12

Strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personal...

Les mer

Høring – Endringer av læreplaner for Vg2 helsearbe...

Publisert: 03.02.2016 11:37

Forslaget består i hovedsak av enkelte flyttinger av kompetansemål, noen revideringer av kompetansem...

Les mer
1 2 3 4 5
Siste nytt
Se eldre nyheter
INVITASJON TIL DIALOGSEMINAR 26. NOVEMBER 19 INNEN...

   

Les mer

Landskonferansen NOOS 2019 - Hamar

Les mer

Søkertall til videregående opplæring 2019 - 2020

Her får du en oversikt over de viktigste trendene ...

Les mer