Jobbvinner

Skrevet av: Eli Sogn Iversen Publisert: 04 Apr 2018

Hvordan rekruttere og beholde attraktive arbeidstakere innen helse?


På tide å tenke nytt

«Jobbvinner» er et nytt nasjonalt prosjekt med mål om å øke rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Prosjektet er et av tiltakene under Kompetanseløft 2020 som skal sikre god og stabil bemanning i helse- og omsorgstjenestene. KS har på oppdrag fra Helsedirektoratet fått prosjektansvaret. I oppdraget står det at de aktiviteter som gjennomføres skal være i samarbeid med virksomheter i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Prosjektet skal også trekke veksler på erfaringer fra Bli helsefagarbeider sitt arbeid med rekrutteringspatruljer og yrkeskonkurranser.

Hovedmålet for prosjektet er at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass der ansatte skal få utvikle sin kompetanse. Praksisfeltet skal også være en god læringsarena for sykepleierstudenter og lærlinger i helsearbeiderfaget.

Et av de sentrale tiltakene i prosjektet er å etablere systematisk samarbeid mellom en gruppe kommuner og aktuelle utdanningsinstitusjoner. Målet med samarbeidet er å utvikle tiltak som styrker praksisopplæringen. Gode praksisopplevelser er avgjørende for valg av fremtidig arbeidsgiver. 

Gode tiltak vil samles i en digital verktøykasse som kommunene kan ta i bruk i sitt rekrutteringsarbeid.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet der KS, Fagforbundet, NSF, Delta og Helsedirektoratet er representert. Gruppen ledes av KS. I tillegg er det etablert en bredt sammensatt referansegruppe.

 

Siste nytt
Se eldre nyheter
INVITASJON TIL DIALOGSEMINAR 26. NOVEMBER 19 INNEN...

   

Les mer

Landskonferansen NOOS 2019 - Hamar

Les mer

Søkertall til videregående opplæring 2019 - 2020

Her får du en oversikt over de viktigste trendene ...

Les mer