Landskonferanse 2017 i Trondheim

Intro image Skrevet av: Publisert: 11 Jun 2018

Velkommen til Landskonferansen 2017

NOOS (Nettverk for fagopplæring i offentlig sektor) arrangerer kvart andre år landskonferanse. Arrangementet går på omgang mellom våre fem regionar og for konferansen i 2017 er stafettpinnen kommen til Region 2 som arrangerer landskonferansen i Trondheim 16. og 17. oktober 2017. Sett av i kalenderen!

Invitasjon med påmelding kjem seinere.

Arbeidet med program er godt i gang og ser veldig lovande ut. Programkomiteen er framleis opne for innspel til programmet og på eit av temaene får me som medlemmer spesiell invitasjon til å bidra:

«…på gode samarbeidsavtaler som sikkert finnes rundt omkring blant NOOS's medlemmer. Her tenker vi på samarbeidsavtaler mellom opplæringskontor og videregående skoler. Dette kan være avtaler som sikrer skolebesøk og gode overganger fra skole til bedrift, men også gjerne avtaler om felles arbeid og fokus i et 4-årig perspektiv. Vi ønsker oss rett og slett de gode eksempler som kan løftes fram på konferansen under en av innholdsbolkene.»

Meld inn til din regionkontakt!

I løpet av konferansedagane blir det òg halde Årsmøte for NOOS.

Nytt Landsstyre blir på Årsmøtet satt saman av leierane i kvar region. Regionane må då ha sin leiar og vara klar.

Invitasjon til konferanse blir sendt til alle medlemmer. Har du ein «nabo» som du synes burde vere med i NOOS-felleskapet kan du gjerne videresende invitasjonen! 

Dokumenter fra landsmøtet: Konstituering av nytt styre og Referat fra landsmøtet 
                                               
 Evaluering av landskonferansen i Trondheim 2017

   


Siste nytt
Se eldre nyheter
INVITASJON TIL DIALOGSEMINAR 26. NOVEMBER 19 INNEN...

   

Les mer

Landskonferansen NOOS 2019 - Hamar

Les mer

Søkertall til videregående opplæring 2019 - 2020

Her får du en oversikt over de viktigste trendene ...

Les mer